Öğrenme ve Eğlence

img1 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
Öğrencilerin iyi birer meslek sahibi olabilmeleri için akademik başarılarını
yükseltmek
img2 Rehberlik Hizmetleri
Öğrencilerin kendilerine, ailelerine ve topluma katkıda bulunabilmesi için
kendisi ve çevresiyle barışık, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen bireyler olarak yetiştirmek
img3 Sosyal Faaliyetler
Öğrencilerin paylaşım, dayanışma ve birlikte yaşama olgusunu kavramaları için
sosyal ve sportif faaliyetlere katılımlarını arttırmak
img4 Fiziksel Yapı
Öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim alabilmeleri için fiziki ortamı
genişletmek ve yeniden düzenlemek

Smarty Programs

Oyun miniklerimizin gelişimi için en büyük dayanaktır. Onların gerekli olan öğrenme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlar.
Öğrencilerimizin hayal gücü, düşünme becerileri ve iletişim becerilerinin gelişmesini çeşitli aktivitelerle destekliyoruz.
Çocuklarımızın sınıf içerisinde akranları ile olan ilişkileri
Okulumuz ve eğitim sistemimiz öğrencilerimizin iletişim kurmalarına ve eğlenerek öğrenmelerine olanak tanıyor.

Hemen Bizimle İletişime Geçin

Hakkımızda Yorumlar

Sıkça Sorulan Sorular

Şube öğrenci sayılarının eğitim-öğretim için ideal olması
Okul içindeki iletişimin sağlıklı oluşu
Genç ve istekli bir eğitim kadrosuna sahip oluşu

Okulda duyarlı yönetici ve öğretmenlerin çalışması
Okulun merkezde yer alması ciddi ölçüde ulaşım sorununun bulunmaması
Duyarlı velilerinin varlığı

Dürüstlük,Çalışkanlık,Adil Olmak,Hoşgörü,Demokrasi,Atatürk İlke ve İnkılâplarına Bağlılık,İyi İnsan İlişkileri, Şeffaflık

img7-350x250
img8-350x250
img9-350x250